وکیل – وکالت – وکیل پایه یک دادگستری – خدمات حقوقی

وکیل کیست ؟ یک وکیل یا مشاور حقوقی کسی است که با استفاده از قانون به عنوان یک مدافع ، مشاور ، نماینده ی قانون ، کانونیست ( کسی که قانون شرع را بداند ) و کارمند عمومی ، قوانین را گردآوری ، تفسیر و اجرایی می کند . این فرد نمی تواند به عنوان دستیار وکیل این کار […]