آمادگي طراحي سايت شما براي سال 2019 ( قسمت سوم )

پنج روش براي اين که متوجه شويد طراحي سايت شما براي سال 2019 آماده است يا خير در قسمت قبلي در مورد اصلاح محتواي طراحي سايت صحبت کرديم . در ابتدا شما بايد اطمينان حاصل کنيد که محتوايي که تهيه کرديد متناسب و از لحاظ نگارشي درست باشد . زيرا هدف از محتواي طراحي سايت شما ، انتقال هدف شما است […]

آموزش سئو براي تازه کاران در سال 2019 ( قسمت بيستم )

محتواي مکمل يک صفحه نکات کليدي درباره محتواي مکمل محتواي مکمل در سئو مي تواند قسمت بزرگي از يک صفحه با کيفيت باشد که به دليل هدفش جذابيت دارد . محتواي مکمل مفيد ، محتوايي است که مورد هدف محتوا و هدف صفحه قرار گرفته است . سايت هاي کوچک تر مثل سايت هاي کسب و کار […]

آمادگي طراحي سايت شما براي سال 2019 ( قسمت دوم )

پنج روش براي اين که متوجه شويد طراحي سايت شما براي سال 2019 آماده است يا خير محتواي خود را اصلاح کنيد هدف اصلي طراحي سايت شما اين است که پيام شما يا اهدافتان را برساند . بنابراين اولين اولويت شما بايد اين باشد که مطمئن شويد : محتواي موجود در طراحي سايت شما مرتبط و از لحاظ گرامر درست باشد […]

آموزش سئو براي تازه کاران در سال 2019 ( قسمت نوزدهم )

محتواي مکمل يک صفحه محتواي مکمل يک صفحه چيست ؟ در راهنماي گوگل در مورد سئو در سال 2017 داريم : محتواي مکمل يک صفحه ، در يک تجربه کاربري خوب از صفحه مشارکت دارد . اما به طور مستقيم به صفحه کمک نمي کند که به هدفش در سئو برسد . محتواي مکمل به وبمستران کمک مي کند […]

آمادگي طراحي سايت شما براي سال 2019

پنج روش براي اين که متوجه شويد طراحي سايت شما براي سال 2019 آماده است يا خير امروزه ، هيچ شکي نيست که اينترنت نقش مهمي در هر چيزي ايفا مي کند . دولت ، کسب و کار ، رسانه ، سرگرمي و حتي روابط اجتماعي به طور وسيعي به اينترنت وابسته است . اينترنت تبديل به […]

آموزش سئو براي تازه کاران در سال 2019 ( قسمت هجدهم )

محتواي اصلي يک صفحه طبق راهنماي گوگل در سال 2017 : محتواي اصلي سئو دليلي است که صفحه وجود دارد . يا شايد بايد دليلي باشد که صفحه وجود داشته باشد . گوگل روي چه چيزي تمرکز کرده است ؟ تمامي نگراني گوگل در سئو مربوط به هدف يک صفحه است . از ديگر موارد مي توان به محتواي […]